THỜI TRANG NAM - THỜI TRANG NỮ - CÔNG SỞ ONLINE - Hotline: 1900.6049(08h00 - 22h00)

QUY CHẾ

Công ty cổ phần Zanado

——————

Số:  0102/2015-QC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

TPHCM, ngày  01  tháng 02   năm 2015   

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT ZANADO

I.       Nguyên tắc chung

1.         Mục đích:

-           Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO như được định nghĩa tại Mục II của Quy chế này được thành lập với mục đích cung cấp một số dịch vụ trực tuyến cho các Người bán hàng có nhu cầu giới thiệu và bán Sản Phẩm/Hàng Hóa đến các Khách Hàng tiềm năng có nhu cầu mua Sản Phẩm/Hàng Hóa này.

-           Không chỉ hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin về Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng quan tâm, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO còn tư vấn thêm nhiều lựa chọn hàng hóa, dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu của Khách Hàng, đồng thời cung cấp cho Khách Hàng danh sách các Người bán hàng tin cậy với thông tin giá cả chi tiết, giúp Khách Hàng tránh gặp phải những rủi ro thường gặp do mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ không đảm bảo, hàng kém chất lượng, giá thành cao.

2.         Nguyên tắc hoạt động:

-           Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO mang đến cơ hội tìm kiếm thị trường, mở rộng phạm vi tiêu thụ sản phẩm cho Người bán hàng là các cá nhân lẫn tổ chức, doanh nghiệp. Người bán hàng cần liên hệ trước với Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO để được tư vấn và nắm rõ các thông tin cần thiết, các yêu cầu bắt buộc cần đáp ứng khi tiến hành giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO, tránh các trường hợp thiếu sót, rủi ro, gây thiệt hại cho các bên trong quá trình kinh doanh và mua bán tại Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

-           Khách Hàng tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan và được Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO xác nhận được phép sử dụng các dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO. Khách Hàng là Thành Viên phải tự bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản;  tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Tài Khoản của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO được sử dụng bởi bất kỳ ai mà mình cho phép truy cập vào.

-           Tất cả Người bán hàng và/hoặc Khách Hàng tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO đều được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua Hợp Đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

-           Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm/Hàng Hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO phải tuân theo quy định của pháp luật, Các Điều Kiện Giao Dịch Chung được đính kèm tại Phụ Lục 1 của Quy chế này và phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua hàng.

-           Sản Phẩm/Hàng Hóa tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO phải là các Sản Phẩm/Hàng Hóa được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

-           Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO yêu cầu các Người bán hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Hàng Hóa. Người bán hàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ hành vi lừa đảo, gian lận nào của Người bán hàng khi kinh doanh trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

-           Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO hỗ trợ cung cấp dịch vụ quảng bá, giới thiệu các chương trình liên quan đến việc bán Sản Phẩm/Hàng Hoá của Người bán hàng bao gồm khuyến mãi, giảm giá, nhưng mức khuyến mại, giảm giá sẽ không vượt quá 50% theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO còn cung cấp dịch vụ giao hàng ủy thác cho các Người bán hàng.

-           Người bán hàng và/hoặc Khách Hàng khi tham gia vào Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

-           Khi có thay đổi về một hay nhiều nội dung của Quy chế này, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ thông báo đến tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

II.      Quy định chung

Trừ khi được quy định khác đi, trong Quy chế này các thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa tương ứng như sau:

-           Chúng Tôi” hoặc “CDV” là CÔNG TY cổ phần Zanado, một công ty được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận đầu tư số 0311304610 do Sở kế hoạch và đầu TPHCM cấp lại lần 1 vào ngày 15 tháng 10 năm, có trụ sở chính đặt tại 236a/2 Lê Vắn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, TPHCM.

-           Trang Web” là trang web ZANADO.COM, thuộc quyền sở hữu của CDV, do CDV khai thác và quản lý để thực hiện việc bán Sản Phẩm/Hàng Hóa cho Khách Hàng.

-           Sàn Giao Dịch TMĐT” hoặc “Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO”: là sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ ZANADO.COM do CDV thực hiện, quản lý và vận hành. Sàn Giao Dịch ZANADO được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho Người bán hàng với nhu cầu giới thiệu và bán sản phẩm, hàng hoá của Người bán hàng tới Khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua các sản phẩm, hàng hoá của Người bán hàng.

-           Các Điều Kiện Giao Dịch Chung” là các điều khoản và điều kiện sử dụng và mua hàng tại Trang Web như được quy định cụ thể tại Phụ Lục 1 đính kèm Quy chế này.

-           Thành Viên” là cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên để thực hiện các giao dịch mua Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO tại địa chỉ ZANADO.COM  và được Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO chính thức xác nhận. Thành Viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.

-           Khách” hoặc “Khách Hàng” là bất kỳ tổ chức nào hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc là bất kỳ cá nhân nào trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp và mua hàng tại Trang Web của Chúng Tôi. Khách Hàng có thể là Thành Viên hoặc không là Thành Viên, và tiến hành mua Sản Phẩm/Hàng Hóa, sử dụng dịch vụ được đăng tải trên Trang Web.

-           Tài Khoản” là tài khoản do Khách Hàng là Thành Viên đăng ký trên Trang Web và được Khách Hàng là Thành Viên đó đăng nhập, sử dụng để thực hiện việc mua hàng tại Trang Web.

-           Người bán hàng” hoặc “Người bán hàng” hoặc “Nhà cung cấp” có nghĩa là chủ sở hữu của Sản Phẩm/Hàng Hóa hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp và bán Sản Phẩm/Hàng Hóa trên các gian hàng trực tuyến của Sàn Giao Dịch TMĐT.

-           Hợp Đồng”: là văn bản ghi nhận, thể hiện sự thoả thuận giữa các Bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ cụ thể.

-           Đơn Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do Khách Hàng đặt trên Trang Web để mua Sản Phẩm/Hàng Hóa do Chúng Tôi và/hoặc Người bán hàng cung cấp. Sau khi Đơn Hàng được Chúng Tôi xác nhận bằng Xác Nhận Đơn Hàng, Đơn Hàng đó sẽ tạo thành hợp đồng/thỏa thuận ràng buộc Chúng Tôi và Khách Hàng.

-           Giỏ Hàng” là danh sách các Sản Phẩm/Hàng Hóa được Khách Hàng lựa chọn và dự định đặt hàng, bao gồm cả thông tin về số lượng Sản Phẩm/Hàng Hóa và giá trị tương ứng. Giỏ Hàng có thể được thay đổi cho đến khi Khách Hàng đặt hàng thành công.

-           Sản Phẩm/Hàng Hóa” có nghĩa là các loại hàng hóa, sản phẩm mà Chúng Tôi và/hoặc Người bán hàng bán, cung cấp trên Trang Web tại từng thời điểm.

-           Mã Tiền Điện Tử” là một dãy gồm các ký tự chữ và/ hoặc số do Chúng Tôi phát hành, tương đương với một khoản tiền nhất định, được sử dụng để thanh toán và/ hoặc để khấu trừ vào số tiền Khách Hàng phải thanh toán khi mua Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Trang Web.

-           “Mã Giảm Giá” là một dãy gồm các ký tự chữ và/ hoặc số do Chúng Tôi phát hành, được sử dụng để giảm trừ tương ứng vào số tiền Khách Hàng phải trả khi mua Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Trang Web.

-           “Ngày Làm Việc” là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các bất kỳ ngày nghỉ lễ nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-           “Bất Khả Kháng” là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên (như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động gây chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn, sự cố máy móc, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (như tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba liên quan đến Trang Web không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm cả điện, nước, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt Sản Phẩm/ Hàng Hóa và/ hoặc các trường hợp khác được pháp luật Việt Nam quy định.

III.    Quy trình giao dịch

1.         Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng

1.1       Tạo lập Đơn Hàng và Thanh toán Đơn Hàng

Khách Hàng tìm kiếm Sản Phẩm/Hàng Hóa cụ thể mà mình đang quan tâm, kiểm tra Sản Phẩm/Hàng Hóa đó thông qua hình ảnh minh hoạ, thông tin miêu tả, thông tin về giá, về Người bán hàng đang cung cấp Sản Phẩm/Hàng Hoá đó, và các chính sách hỗ trợ Khách Hàng của Người bán hàng do Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cung cấp trên Trang Web.

Tại đây, Khách Hàng có thể xem chi tiết thông tin về Người bán hàng đang chào bán Sản Phẩm/Hàng Hóa đó, thêm sản phẩm vào Giỏ Hàng và tiếp tục tham khảo các Sản Phẩm/Hàng Hoá khác.

Khách Hàng hoàn tất việc lựa chọn Sản Phẩm/Hàng Hoá đưa vào Giỏ Hàng và tiến hành lựa chọn phương thức thanh toán cho Giỏ Hàng. Việc thanh toán được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV – Quy Trình Thanh Toán dưới đây.

1.2.      Xác nhận Đơn Hàng

Sau khi Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm/Hàng Hoá, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ tiến hành xác nhận Đơn Hàng bằng việc gửi email và/hoặc gọi điện đến địa chỉ email và/hoặc số điện thoại đã được Khách Hàng cung cấp để thông báo và khẳng định rằng Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO đã nhận được thông tin yêu cầu đặt hàng từ Khách Hàng và đồng ý cung cấp cho Khách Hàng loại Sản Phẩm/Hàng Hóa được yêu cầu theo các điều khoản và điều kiện cụ thể, không bao gồm những trường hợp vì lý do Bất Khả Kháng, Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng đã chọn hết hàng ngoài sự kiểm soát của Chúng Tôi, hoặc do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại ZANADO.COM

Ngay sau khi Xác Nhận Đơn Hàng, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ gửi Đơn Hàng đến Người bán hàng liên quan, yêu cầu Người bán hàng cung cấp Sản Phẩm/Hàng Hoá để giao cho Khách Hàng nếu Sản Phẩm/Hàng Hoá được Khách Hàng đặt mua là Sản Phẩm/Hàng Hoá được cung cấp bởi Người bán hàng.

 1.3.      Hủy Đơn Hàng

Trong cả hai trường hợp, thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng, Khách Hàng đều có thể hủy Đơn Hàng bằng cách liên lạc trực tiếp đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO theo số điện thoại 19006049 để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

1.4.      Giao nhận, vận chuyển

Đối với hàng hóa do CDV bán tại website ZANADO.COM, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ sử dụng dịch vụ vận chuyển của một đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển có uy tín với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tụy để thực hiện việc giao sản phẩm, hàng hoá đến địa chỉ Khách Hàng đã đăng ký tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc một cách nhanh chóng và an toàn tuyệt đối cho mọi Đơn Hàng

Đối với hàng hóa do thương nhân khác bán tại website ZANADO.COM, việc vận chuyển và giao nhận Sản Phẩm/Hàng Hóa sẽ do Người bán hàng quy định hoặc do Người bán hàng và Khách Hàng thỏa thuận.

Thông tin chi tiết liên quan đến quá trình giao nhận, vận chuyển sản phẩm được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm dưới đây hoặc trên trang Chính sách giao hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO (địa chỉ truy cập: http://zanado.com/quy-dinh-giao-nhan-doi-tra-hang.html).

2.                  Quy trình giao dịch dành cho Người bán hàng

Người bán hàng có nhu cầu bán Sản Phẩm/Hàng Hóa cho các cá nhân, tổ chức khác thông qua Trang Web ZANADO.COM  liên hệ với bộ phận liên quan của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO để được phổ biến các thông tin, quy định cần thiết và tiến hành ký kết Hợp Đồng sau khi các bên đã nhất trí, thỏa thuận xong các nội dung về việc cung cấp Sản Phẩm/Hàng Hóa trên Trang Web.

Khi Khách Hàng lựa chọn Sản Phẩm/Hàng Hóa được cung cấp bởi một Người bán hàng cụ thể, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ tiến hành Xác Nhận Đơn Hàng và gửi Đơn Hàng đến Người bán hàng đó. Người bán hàng có trách nhiệm kiểm tra và thông báo tình trạng loại Sản Phẩm/Hàng Hóa và tiến hành giao Sản Phẩm/Hàng Hóa cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO để Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO thực hiện tiếp bước giao nhận đến Khách Hàng.

Khi thương nhân liên hệ hợp tác thì bộ phòng kinh doanh sẽ yêu cầu nhận mẫu sản phẩm để đánh giá chất lượng đồng thời khảo sát giá trên thị trường để bảo đảm giá hợp lý nhất cho khách hàng. Nếu đạt 2 bên sẽ thống nhất về việc mô tả sản phẩm, chất lượng, xuất sứ, đặc tính kĩ thuật… bằng 1 phụ lục riêng. Bộ phận hình ảnh và biên tập nôi dụng sẽ căn cứ vào phụ lục vừa ký để tạo nội dung theo đúng yêu cầu đã ký kết sau khi hoàn thành nội dung trên website chúng tôi sẽ gửi cho thương nhân xem trước nếu đồng ý mới tiến hành đăng bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng

Đối với Người bán hàng chúng tôi sẽ căn cứ vào hợp đồng, phụ lục… mà 2 bên đã ký kết để Zanado hỗ trợ người bán hàng đăng thông tin sản, thông tin khuyến mãi… cho người bán trên Sàn TMĐT Zando. Mọi chi tiết cập nhật hay sữa chữa đều phải căn cứ vào các điều khoản và văn bản mà 2 bên ký kết. Chúng tôi không cho phép người bán hàng tự đăng hay chỉnh sửa thông tin lên website mà chưa có sự thống nhất và thoả thuận bằng văn bản.

3.         Bảo hành

Đối với hàng hóa chính hãng, Khách Hàng được hưởng chính sách bảo hành Sản Phẩm/Hàng Hóa do nhà sản xuất quy định được đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Đối với hàng hóa khác do CDV bán tại website ZANADO.COM, Khách Hàng được hưởng chính sách bảo hành Sản Phẩm/Hàng Hóa theo quy định của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Đối với hàng hóa do thương nhân khác bán tại website ZANADO.COM, Khách Hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành Sản Phẩm/Hàng Hóa theo quy định của Người bán hàng được đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Trong thời gian bảo hành, Khách Hàng chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cần bảo hành đến địa điểm bảo hành để được bảo hành.

4.         Đổi, hoàn trả Sản Phẩm/Hàng Hoá

Điều kiện:

- Hàng đổi trả trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng

- Còn trong tình trạng ban đầu, còn tem, nhãn mác, chưa có dấu hiệu sử dụng

- Chưa qua giặt, ủi hoặc bị bẩn, hư hỏng, không có mùi lạ

- Hoàn trả sản phẩm cùng Hóa đơn - Hộp đóng gói ở tình trạng ban đầu

Sản phẩm không được hoàn trả:

- Đồ lót, đồ ngủ

- Đồ bơi

- Sản phẩm làm đẹp (Trang điểm, dưỡng da, nước hoa…)

- Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi, giảm giá đặc biệt không áp dụng chính sách trả hàng.

- Khách hàng mua hoặc nhận hàng trực tiếp tại công ty vì đã được xem và thử hàng trước

Các trường hợp đổi trả:

- Nếu sản phẩm, sai sót do nhà cung cấp hoặc đối tác thì ZANADO sẽ đổi lại cùng sản phẩm tốt hơn cho Khách Hàng trường hợp sản phẩm đó hết hàng thì Khách hàng có thể chọn mua loại sản phẩm khác hoặc có quyền yêu cầu ZANADO hoàn trả tiền bao gồm cả phí vận chuyển trả lại hàng.

- Đổi trả theo ý muốn của khách hàng không phải lỗi của ZANADO: Khách hàng sẽ phải chịu các chi phí bao gồm: chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói, chi phí chuyển tiền (nếu có)

Lưu ý:

-  Các chương trình khuyến mãi không áp dụng cho đơn hàng đổi - trả hàng.

-  Nếu khách hàng được khuyến mãi do mua nhiều sản phẩm hoặc giá trị đơn hàng cao thì khi trả lại hàng khách hàng sẽ phải hoàn trả lại cho ZANADO các chi phí khuyến mãi đó kèm theo các chi phí ở 2 trường hợp trên (nếu có).

Mọi thủ tục đổi trả hàng đều thực hiện tại  trung tâm CSKH của ZANADO tại: 233B Bùi Thị Xuân, P.1, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 từ 8h00 đến 17h15.

 

Đối với hàng hóa do thương nhân khác bán tại website ZANADO.COM, Khách Hàng được hưởng chính sách hoàn trả hàng cụ thể theo quy định của Người bán hàng được đăng tải trên Sàn Giao dịch TMĐT ZANADO.

Thông tin chi tiết liên quan đến chính sách đổi, trả hàng được nêu tại Phụ lục 2 đính kèm dưới đây hoặc trên trang Chính sách đổi, trả hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO (địa chỉ truy cập: http://zanado.com/chinh-sach-doi-tra-hang)

5.         Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

5.1.      Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO và Khách Hàng và/hoặc Người bán hàng liên quan đến các dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cung cấp (nếu có) sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày của thông báo về tranh chấp được một bên gửi tới bên kia thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.2.      Mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách Hàng và Người bán hàng sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của hai bên, phù hợp với pháp luật của Việt Nam.

5.3.      Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng và Người bán hàng liên quan đến chất lượng Sản Phẩm/Hàng Hóa đã được mua/bán trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO tại địa chỉ website ZANADO.COM.

5.4.      Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa Người bán hàng với một bên thứ ba liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ của Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Người bán hàng đã đăng tải trên website ZANADO.COM.

5.4.      Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO chỉ giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng và Người bán hàng liên quan đến các dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cung cấp (nếu có). Trong thời hạn bẩy (7) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

5.5.      Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO có quyền tham gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa Khách Hàng với Người bán hàng trên website ZANADO.COM của mình. Trong trường hợp Người bán hàng hoặc/và Khách Hàng lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp giữa hai bên, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cam kết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho Trọng tài hoặc Tòa án để hỗ trợ cho quá trình giải quyết tranh chấp đó.

5.6       Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Nhân viên dịch vụ khách hàng của Zanado sẽ tiếp nhận thông tin và trợ giúp phù hợp để bảo đảm rằng Thắc mắc - Khiếu nại được gửi tới chúng tôi một cách hữu hiệu nhất.

Khách hàng có thể gửi tới bằng những cách sau đây:

Điện Thoại: Bằng cách gọi điện tới số 19006049 , Thứ 2 - CN: 8h00 tới 22h

Email: Gửi thư điện tử tới: support@zanado.com

Thư: Phòng chăm sóc khách hàng Zanado - Địa chỉ: 233B Bùi Thị Xuân, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM

Thời hạn trả lời Thắc mắc – Khiếu nại

Mọi Thắc mắc - Khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian quy định là 48h kể từ khi tiếp nhận (không tính ngày chủ nhật), và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc.

Zanado.Com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Zanado.Com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Zanado.Com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Zanado.Com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Zanado.Com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Zanado.Com đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

IV.    Quy trình thanh toán

Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO hỗ trợ Khách Hàng thanh toán thông qua hai hình thức sau đây, Khách Hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng hình thức phù hợp nhất với mình:

(i) Thanh toán trước bằng thẻ ngân hàng (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ…)

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng;

Bước 2: Khách Hàng tiến hành thanh toán trước;

Bước 3: Người bán hàng kiểm tra Đơn Hàng, xác nhận và chuyển hàng cho ZANADO;

Bước 4: Khách Hàng kiểm tra và nhận hàng từ ZANADO.

(ii) Thanh toán khi nhận hàng

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng;

Bước 2: Người bán hàng xác thực Đơn Hàng;

Bước 3: Người bán hàng xác nhận thông tin Khách Hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 4: Người bán hàng kiểm tra Đơn Hàng, xác nhận và chuyển hàng cho ZANADO;

Bước 5: Khách Hàng nhận hàng và thanh toán từ ZANADO.

V.      Đảm bảo an toàn giao dịch 

1.                  Nguyên tắc

Trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho Sản Phẩm/Hàng Hóa trên website ZANADO.COM, Khách Hàng cần lưu ý những vấn đề sau: Không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào ZANADO.COM, nếu có. Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu Khách Hàng vi phạm quy định này. Nếu Khách Hàng tiết lộ và tạo điều kiện cho bên thứ ba tấn công, gây hại cho hệ thống máy chủ của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO thì Khách Hàng đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Khách Hàng sau khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến phải đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục thông tin liên lạc đã đăng ký với Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO. Trong trường hợp Khách Hàng bị mất/thay đổi số điện thoại, thông tin liên lạc thì phải chỉnh sửa thông tin trên ZANADO.COM trước khi đặt mua Sản Phẩm/Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ. Nếu Khách Hàng vi phạm quy định này thì Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

2.                  Cơ chế

Khách Hàng sau khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến phải đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục thông tin liên lạc đã đăng ký với Sàn giao dịch TMĐT ZANADO. Trong trường hợp Thành Viên bị mất/thay đổi số điện thoại thì phải chỉnh sửa thông tin trên ZANADO.COM trước khi đặt mua hàng hóa/dịch vụ. Nếu Thành Viên vi phạm quy định này thì Sàn giao dịch TMĐT ZANADO không chịu bất cứ trách nhiệm nào

Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân của Khách Hàng. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật tuy nhiên trong trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ được quyền cung cấp những thông tin này

Trong trường hợp Khách Hàng khiếu nại về vấn đề an toàn giao dịch, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ tiếp nhận khiếu nại và giải quyết trong thời hạn mười (7) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu Khách Hàng chứng minh được thông tin thanh toán của Khách Hàng qua website ZANADO.COM bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho Khách Hàng và thiệt hại đó do lỗi của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO gây ra thì Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của các bên liên quan (nếu có).

Tại Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO, tất cả các giao dịch thanh toán trực tuyến sẽ được tiến hành thực hiện thông qua dịch vụ Smartlink E-Com. Smartlink E-Com là dịch vụ xử lý xác thực và cấp phép giao dịch thanh toán điện tử trên môi trường internet. Cổng thanh toán trực tuyến Smartlink là một trong những cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu tại thị trường Việt Nam, dựa trên nền tảng kết nối Switch sẵn có với hơn 30 Ngân hàng thành viên, áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ bảo mật an toàn hàng đầu trong ngành Tài chính - Ngân hàng và Tổ chức thẻ quốc tế.

Ngay khi chọn hình thức thanh toán bằng thẻ, Khách Hàng sẽ được chuyển đến trang thanh toán trực tuyến an toàn của Smartlink. Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO khuyến cáo các Khách Hàng không nên gửi đầy đủ chi tiết thẻ của mình khi chưa được chuyển đến trang thanh toán trực tuyến Smartlink hoặc khi đường dẫn đến trang thanh toán trực tuyến Smartlinkkhông phải do Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO chuyển đến.

VI.    Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Tại ZANADO.COM, tất cả các thông tin hoặc nội dung mang tính riêng tư của Khách Hàng đều được Chúng Tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Do vậy, Chính sách riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng được thể hiện dưới đây sẽ được Chúng Tôi cam kết thực hiện nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của tất cả Khách Hàng.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng sẽ giúp giải thích cụ thể về cách Chúng Tôi tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng (chỉ trong những trường hợp thật sự cần thiết). Đồng thời, Chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng và giải thích quyền lựa chọn của Khách Hàng về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của mình.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Zanado.Com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Zanado.Com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Zanado.Com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Zanado.Com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Zanado

Địa chỉ: 236A/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, TP.HCM.

Email: support@zanado.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Zanado.Com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Zanado.Com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Zanado.Com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: hotro@Zanado.Com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Zanado.Com được Zanado.Com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Zanado.Com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Zanado.Com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Zanado.Com.

Ban quản lý Zanado.Com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Zanado.Com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII.   Quản lý thông tin xấu

1.                  Danh mục Sản Phẩm/Hàng Hóa cấm đăng tải và kinh doanh

Theo các quy định pháp luật liên quan, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO tuyệt đối không đăng tải và kinh doanh các loại Sản Phẩm/Hàng Hóa bị cấm kinh doanh, do vậy, Người bán hàng không được đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO nhằm phục vụ mục đích kinh danh các loại sản phẩm, hàng hoá này, cụ thể:

Vũ khí quân doanh, do vậy, Người bán hàng không được đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO nhằm phục vụ mục đích kinh danh các loại sản phẩm, hàng hoácông an), quân dh, do vậy, Người bán hàng kg; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;

Các chất ma túy;

Hóa chất Bảng 1, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học; tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia thứ ba;

Hóa chất Bảng 2, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước;

Hóa chất Bảng 3, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu hóa chất Bảng 3 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học mà không có giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia này;

Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;

Các loại pháo;

Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử);

Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;

Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người;

Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;

Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;

Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;

Khoáng sản đặc biệt, độc hại;

Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường;

Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amphibole;

Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;

Các hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

2.            Danh mục Sản Phẩm/Hàng Hóa cấm quảng cáo

Theo các quy định pháp luật liên quan, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO tuyệt đối không thực hiện việc quảng cáo đối với các trường hợp sau:

Quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ là đối tượng bị cấm quảng cáo như:

-                Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh;

-                Thuốc lá;

-                Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;

-                Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;

-                Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;

-                Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;

-                Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại Hàng Hóa, Dịch Vụ có tính chất kích động bạo lực;

-                Các Hàng Hóa, Dịch Vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;

Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;

Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;

Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp Hàng Hóa, Dịch Vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh Hàng Hóa, Dịch Vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của Hàng Hóa, Dịch Vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố;

Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;

Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

3.               Cơ chế rà soát và kiểm soát thông tin Hàng Hóa, Dịch Vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO

Người bán hàng cam kết không cung cấp Sản Phẩm/Hàng Hóa không theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cũng như không đăng tải bất kỳ thông tin gì liên quan đến các Sản Phẩm/Hàng Hoá thuộc danh mục bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO. Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ  đăng tải thông tin liên quan đến các loại Sản Phẩm/Hàng Hoá này theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm.

Đối với các loại Sản Phẩm/Hàng Hóa bị hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Người bán hàng phải cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng mình đủ điều kiện cung cấp, kinh doanh loại sản phẩm, hàng hóa, đó cùng với việc đăng tải các thông tin về sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi được pháp luật cho phép. Trong thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO gửi yêu cầu bổ sung, nếu Người bán hàng không bổ sung các giấy tờ, tài liệu chứng minh nêu trên thì Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO có quyền từ chối đăng tải sản phẩm, hàng hoá cùng các thông tin liên quan.

VIII.  Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Khi tham gia thực hiện các giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn mà Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO đã công bố.

Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách Hàng và Người bán hàng tham gia giao dịch. Trong trường hợp phát hiện thấy các lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Khách Hàng không thể thực hiện giao dịch thành công thì Khách Hàng có thể thông báo cho Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO thông qua Trung tâm Chăm sóc Khách Hàng theo số điện thoại: 08 6287 8888. Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ tiến hành khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho Khách Hàng tiếp tục tham gia Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO để tận hưởng những chương trình ưu đãi mua sắm đặc biệt.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp không nhận được thông báo của Khách Hàng, các lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác phát sinh không do Ban quản lý gây ra.

IX.    Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT ZANADO

1.                  Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2.                  Nghĩa vụ và Trách nhiệm Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó.Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tuy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sẽ có phướng án giải yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com.

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com không phải chịu trách nhiệm liên đới..

Sàn giao dịch TMĐT Zanado.Com sẽ cam kết gỡ bỏ các nội dung quảng cáo sai sự thật, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng cấm… khi nhận được phản ánh từ người mua hàng, từ cơ quan tổ chức hoặc cá nhân…. Zanado cũng cam kết cung cấp các thông tin của đơn vị vi phạm phát luật cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu để làm rõ trách nhiệm của mỗi bên.

X.                QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯờI BÁN HÀNG

1.                  Quyền của Người bán hàng

Khi đăng ký trở thành Người bán hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO và được Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO chấp thuận, Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ khởi động các trang bán hàng trực tuyến để Người bán hàng giới thiệu Sản Phẩm/Hàng Hóa và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá Người bán hàng trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Người bán hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng các dịch vụ và tiến hành các giao dịch của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Người bán hàng sẽ có cơ hội được thụ hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO hoặc được gửi trực tiếp đến các Người bán hàng.

Người bán hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị có thể được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO theo địa chỉ, địa chỉ email như được quy định tại mục XII của Quy chế này.

2.                  Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Người bán hàng

Người bán hàng cam kết có đầy đủ quyền và chức năng phân phối bao gồm quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ tất cả sản phẩm mà Người bán hàng đăng tải và bán trên Sàn giao dịch TMĐT ZANADO theo các quy định của pháp luật hiện hành. Người bán hàng đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm điều khoản này. Người bán hàng cam kết sẽ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho Khách Hàng đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam; cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Người bán hàng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Người bán hàng cam kết không kinh doanh các Sản Phẩm/Hàng Hóa trong danh mục hàng hóa bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm. Người bán hàng cam kết không kinh doanh hàng giả và cam kết rằng rằng tất cả sản phẩm Người bán hàng đăng tải và bán trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO đều là sản phẩm chính hãng, không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào và/hoặc bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào của bất kỳ bên thứ ba nào và Người bán hàng đồng ý chịu tất cả trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm điều khoản này.

Người bán hàng có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện việc bảo hành cho tất cả sản phẩm Người bán hàng đăng tải và bán trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO (nếu có). Người bán hàng đồng ý rằng tất cả các yêu cầu về bảo hành sẽ được Người bán hàng và Khách Hàng giải quyết riêng rẽ và không gây ảnh hưởng đến Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO. Người bán hàng đồng ý chịu tất cả trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm điều khoản này.

Người bán hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Người bán hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Người bán hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO và những thông tin được đăng tải, thay đổi và cập nhật trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO là chính xác và hoàn chỉnh.

Người bán hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Người bán hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người bán hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người bán hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự như các công cụ của dịch vụ do Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Người bán hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Người bán hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

XII.   Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website ZANDO

1.                  Quyền của Khách Hàng

Khách Hàng là Thành Viên sẽ được cấp Tài Khoản trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sau khi đăng ký để mua Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO.

Được cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Hàng Hóa mà mình quan tâm, cũng như được lựa chọn cách thức thanh toán phù hợp.

Được yêu cầu Người bán hàng bảo hành, đổi hàng hóa theo đúng chính sách mà Người bán hàng đã cam kết.

Được gửi khiếu nại về chất lượng của Sản Phẩm/Hàng Hóa trực tiếp đến Người bán hàng.

Được Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết trong trường hợp phát sinh các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chất lượng Sản Phẩm/Hàng Hoá được Người bán hàng cung cấp.

 

2.                  Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Khách Hàng

Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO, nếu có.

Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO là đầy đủ và chính xác. Nếu Khách Hàng là Thành Viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO thì Thành Viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO để có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời.

Tuyệt đối không được sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website ZANADO.COM. Khách Hàng nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh toán tiền Sản Phẩm/Hàng Hóa theo quy định của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO theo hình thức thanh toán do Khách Hàng lựa chọn.

XIII.  Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành Quy chế này.

Việc Khách Hàng và/hoặc Người bán hàng đồng ý thực hiện giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO có nghĩa là Khách Hàng và/hoặc Người bán hàng đó đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định Quy chế này.

Chúng Tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế bất kỳ quy định nào trong bản Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế đó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang Web mà không cần thông báo trước dưới bất kỳ hình thức nào. Khi đó, việc Khách Hàng và/hoặc Người bán hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT ZANADO thì đồng nghĩa với việc Khách Hàng và/hoặc Người bán hàng đã chấp nhận với những thay đổi nêu trên.

 

XIV.  Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT ZANADO

•           Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử ZANADO

•           Công ty/Tổ chức          :Công ty cổ phần Zanado

•           Địa chỉ: 236a/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, TPHCM

•           Tel: 19006049             Email: support@zanado.com

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

CHỨC DANH

 

Ký và đóng dấu